EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-SGDHCM ngày 29/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, EVNGenco3 vừa có Thông báo về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-SGDHCM ngày 29/12/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, EVNGENCO3 vừa có Thông báo về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Chi tiết tại ĐÂY

Các tài liệu liên quan tại ĐÂY

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com