EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Số lượng cổ phiếu đã mua: 99.600 cổ phiếu

Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Số lượng cổ phiếu đã mua: 99.600 cổ phiếu

Chi tiết:TẠI ĐÂY

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com