EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

EVNGenco3 đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giấy đề nghị hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

EVNGENCO3 đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giấy đề nghị hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lý do hủy đăng ký giao dịch: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin cụ thể tại ĐÂY

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com