EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

   Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin bất thường về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trương Quốc Phúc

             Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin công bố thông tin bất thường về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trương Quốc Phúc

     Chi tiết xin xem tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com