EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

    Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về  ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về  ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau

            Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

            Thông báo về ngày niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com