EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Báo cáo số 687/BC-GENCO3 ngày 25/3/2022. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ không quá ngày 30/6/2022.

Nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Chi tiết:TẠI ĐÂY

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com