EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1  

     Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã công bố thông tin bất thường về Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1. 

     Văn bản Công bố thông tin bất thường: Xem chi tiết tại đây

      Nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1: Xem chi tiết tại đây
 

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com