EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Hoạt động doanh nghiệp

Sản xuất kinh doanh

Nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế, tập thể cán bộ công nhân viên EVNGenco3 luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty đề ra. Lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty

Đầu tư xây dựng

Với sứ mệnh: “Vì sự phát triển bền vững”, EVNGenco3 luôn chú trọng hướng đến đầu tư xây dựng các hệ thống nhà máy điện để nâng cao công suất sản xuất điện, đảm bảo đáp ứng đúng với kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty đề ra.

Dịch vụ sửa chữa

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì các nhà máy điện trên 22 năm, EVNGenco3 tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để quản lý vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị nhà máy điện một cách chuyên nghiệp