EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Theo đó Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP với tỷ lệ cổ tức bằng tiền: 13% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng). Tổng giá trị tiền dự kiến chi trả cổ tức: 1.460.508.459.800 đồng

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP với tỷ lệ cổ tức bằng tiền: 13% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng). Tổng giá trị tiền dự kiến chi trả cổ tức: 1.460.508.459.800 đồng; Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Xin xem chi tiết tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com