EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đăng ký mua 100.000 cố phiếu, giá trị giao dịch dự kiến là: 1.000.000.000 đồng để thưởng cho người lao động trong Tổng Công ty.

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đăng ký mua 100.000 cố phiếu, giá trị giao dịch dự kiến là: 1.000.000.000 đồng để thưởng cho người lao động trong Tổng Công ty.

Chi tiết:TẠI ĐÂY

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com