EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Căn cứ theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

      Tổng Công ty Phát điện xin thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP:

- Quyết định 30/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP: TẠI ĐÂY

- Thông báo thay đổi nhân sự: TẠI ĐÂY

- Bảng cung cấp thông tin: TẠI ĐÂY

 

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com