EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

    Căn cứ theo Quyết định số 85/QĐ-GENCO3 ngày 07/9/2021 của Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP , chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP như sau:

        Căn cứ theo Quyết định số 85/QĐ-GENCO3 ngày 07/9/2021 của Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP , chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP như sau:

           Chi tiết xin xem tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com