EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

    Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP cụ thể như sau:

   Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP cụ thể như sau:

                Chi tiết xin xem tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com