EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

     Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố thông tin đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/8/2021, cụ thể như sau  

      Tổng Công ty Phát điện 3 xin công bố thông tin đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 31/8/2021

    Chi tiết xem tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com