EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

    Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP).

Nội dung chi tiết tại ĐÂY

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com