EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

     Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho một số vấn đề, cụ thể như sau:

   Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính gửi Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho một số vấn đề, cụ thể như sau:

    Xin xem chi tiết tại ĐÂY

    Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

    Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com