EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

  Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cố phần bao gồm các nội dung sau:

       Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cố phần bao gồm các nội dung sau:

                 

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com