EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGenco3) đã chính thức ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021 và Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021.

Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) đã chính thức ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021 và Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021. Chi tiết:

- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP: TẠI ĐÂY

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP: TẠI ĐÂY

 

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com