EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNGENCO3 TẠI ĐÂY

Tin Đại hội đồng cổ đông thường niên khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com