EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Chỉ thị 20 về về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 có vai trò rất quan trọng, là tiền đề để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn đến 2030. Đặc biệt, thực hiện chỉ thị 20 còn có ý nghĩa đóng góp cho việc thực hiện cam kết của Việt nam tại Thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

DOWNLOAD FILE THIẾT KẾ TẠI ĐÂY

"CBCNV TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM, SỬ DỤNG ĐIỆN HIỆU QUẢ"