Bản tin EVN số 08, năm 2020

* Bản tin EVN số 07, năm 2020
* Bản tin EVN số 06, năm 2020 

Bản tin EVN số 08, năm 2020 gồm các nội dung chính

- Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thông qua nhiều nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Bộ Công Thương đề xuất rút gọn cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt xuống 5 bậc thang.
- Dịch COVID-19 kéo dài có thể ảnh hưởng tới một số dự án điện của EVN .
- EVN và Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) ký biên bản ghi nhớ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn Tập đoàn.

Ngoài ra, Bản tin còn có các nội dung về Văn bản - Thực thi, Thông tin quản lý, Tin tham khảo.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn