Bản tin EVN số 06, năm 2020

* Bản tin EVN số 05, năm 2020
* Bản tin EVN số 04, năm 2020 

Bản tin EVN số 06, năm 2020 gồm các nội dung chính

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) làm việc với EVN về các giải pháp cung ứng điện đến năm 2025.
- Thuê tàu, xà lan/nhà máy điện nổi để cung cấp điện nếu các dự án nhiệt điện phía Nam vẫn tiếp tục chậm tiến độ.
- Tăng cường tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020.

Ngoài ra, Bản tin còn có các nội dung về Thông tin quản lý, Thông báo - Chỉ dẫn về hướng dẫn phòng bệnh do virus Corona gây ra, Tin tham khảo.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn