Bản tin EVN số 07, năm 2020

* Bản tin EVN số 06, năm 2020
* Bản tin EVN số 05, năm 2020 

Bản tin EVN số 07, năm 2020 gồm các nội dung chính

- Góp ý dự thảo lần 1 Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III.
- Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và 13 doanh nghiệp lớn, trong đó có Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- EVN chính thức sử dụng mẫu hóa đơn điện tử, thông báo tiền điện mới từ ngày 1/3/2020.
- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của EVN.
Ngoài ra, Bản tin còn có các nội dung về Văn bản - Thực thi, Thông tin quản lý, Tin tham khảo.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn