EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

      Ngày 17/5/2023, Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023 – 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3

        Ngày 17/5/2023, Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2023 – 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3

       Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com