EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com