EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty Phát điện 3 thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (Công đoàn Tổng Công ty) dự kiến từ ngày 23/3/2023 đến ngày 23/4/2023.  

Tổng Công ty Phát điện 3 thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ (Công đoàn Tổng Công ty) dự kiến từ ngày 23/3/2023 đến ngày 23/4/2023.

Thông tin chi tiết tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com