EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

CỔ PHIẾU EVNGENCO3 SẼ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG UPCOM TỪ NGÀY 21/03/2018

 

Ngày 21/03/2018, 7.149.644 cổ phiếu của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM.

Căn cứ thông báo số 188/TB-SGDHN ngày 14/03/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số cổ phần trúng đấu giá tổ chức ngày 09/02/2018 tại Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh và đã được thanh toán của EVNGENCO3 vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông.

- Mã chứng khoán: PGV

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 7.149.644 cổ phiếu.

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 71.496.440.000 đồng

- Ngày giao dịch đầu tiên: thứ tư, ngày 21/03/2018

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 24.800 đồng/cổ phiếu.

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com