EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Bản cung cấp thông tin người nội bộ (05 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP) theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 115/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

Bản cung cấp thông tin người nội bộ (05 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP) theo quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 115/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

Xem chi tiết tại đây

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com