EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

Văn bản số 1435/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com