EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Căn cứ đơn đăng ký số 2440/GENCO3-KH ngày 24/7/2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PVG được thay đổi đăng ký giao dịch theo Quyết định số 467/QĐ-SGDHN ngày 15/7/2019 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội, Sowe GDCK Hà Nội thông báo như sau:

Căn cứ đơn đăng ký số 2440/GENCO3-KH ngày 24/7/2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cooe phần về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PVG được thay đổi đăng ký giao dịch theo Quyết định số 467/QĐ-SGDHN ngày 15/7/2019 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Hình thức phát hành: Cổ phần Nhà nước nắm giữ và cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo chế độ;

- Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung: 1.062.819.933 cổ phiếu

Xin xem file chi tiết tại đây

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com