Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Tổng Công ty Phát điện 3 là một trong những Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư phát triển nguồn điện tại Việt Nam và khu vực. 
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế; đầu tư nguồn điện hiệu quả - góp phần giữ vững an ninh năng lượng của Hệ thống điện Quốc gia.
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

"Chất lượng - Tín nhiệm, Tận tâm - Trí tuệ, Hợp tác - Chia sẻ, Sáng tạo - Hiệu quả"

Hướng đến mục tiêu vì sự phát triển bền vững, EVNGENCO 3 luôn lấy hệ thống giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam, là chuẩn mực cho mọi hoạt động của công ty.
- Chất lượng - Tín nhiệm luôn là nền tảng hoạt động EVNGENCO 3, chúng tôi xây dựng niềm tin với xã hội bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm trong hành động.
- Tận tâm - Trí tuệ là giá trị phong cách phục vụ, làm việc của EVNGENCO 3. Luôn cố gắng thể hiện thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, hết lòng phục vụ khách hàng.
- Hợp tác - Chia sẻ: Là tinh thần chủ đạo mà EVNGENCO 3 muốn đạt được để hướng đến sự phát triển, thành công của  EVNGENCO 3, của EVN và các đối tác của EVNGENCO 3.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi cho sự phát huy sáng tạo chính là đòn bẩy mang lại hiệu quả cao giúp EVNGENCO 3 hoàn thành được sứ mệnh và mục tiêu đề ra.