EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương tiếp đoàn tham quan của phường Mông Dương, xã Cẩm Hải, xã Đồng Rui, và Công an KCN Mông Dương

Vào lúc 8h30’ ngày 28/3/2017, tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, Khu 8, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, hơn 35 cán bộ Lãnh đạo chủ chốt của các sở Ban ngành của Phường Mông Dương, xã Cẩm Hải, xã Đồng Rui và Công an KCN Mông Dương  đã tham quan, tìm hiểu công nghệ của nhà máy, tìm hiểu công tác vận hành cũng như xử lý môi trường của Công ty Nhiệt điện Mông Dương, thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tiếp đoàn Ban tuyên giáo Tỉnh Bình Thuận vào tham quan Nhà máy

Vào lúc 09h30’ ngày 25/3/2017, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, hơn 15 người đại diện cho Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Tỉnh Bình Thuận đã vào tham quan, giám sát công tác vận hành cũng như xử lý môi trường, quản lý bãi thải xỉ của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.