Tổng Công ty phát điện 3 đảm bảo nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô 2019

Đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các nhà máy điện, vận hành an toàn và tin cậy các tổ máy đáp ứng phương thức huy động của hệ thống điện; Tổ chức thử nghiệm và áp dụng đốt than trộn giữa than trong nước với các loại than nhập khẩu; nhập khẩu nhiên liệu than để bù đắp lượng nhiên liệu than trong nước đang thiếu hụt. Năm 2019, Genco3 phấn đấu đạt sản lượng điện 32.570 triệu kWh, tổng doanh thu 42.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng. Tổng Công ty đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng, chú trọng phát triển đồng bộ các dạng năng lượng, đặc biệt nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường; đồng thời củng cố và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. 


Theo Truyền hình Quốc hội

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn