EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công đoàn Bộ phận Phân xưởng Vận hành Srêpốk 3 (Công ty Thủy điện Buôn Kuốp) phối hợp với chuyên môn tổ chức ra quân trồng cây tại khu vực xung quanh nhà máy Thủy điện Srêpốk 3.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, Công đoàn Bộ phận Phân xưởng Vận hành Srêpốk 3 (Công ty Thủy điện Buôn Kuốp) phối hợp với chuyên môn tổ chức ra quân trồng cây tại khu vực xung quanh nhà máy Thủy điện Srêpốk 3.

Theo đó, CBCNV Phân xưởng đã trồng được 1500 cây gáo vàng trên diện tích khoảng 0,2ha. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây, công tác bảo vệ môi trường cho Đoàn viên Công đoàn trong Phân xưởng và để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại đơn vị.

Trước đó, từ tháng 07/2021 - 06/2022, Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 đã trồng hơn 2000 cây gáo vàng ở khu vực Đập tràn, dọc đường vận hành nội bộ cửa nhận nước và bờ kênh của nhà máy.

Một số hình ảnh của phong trào:

Các Đoàn viên Công đoàn đào hố

Đoàn viên Công đoàn vận chuyển cây đến khu vực trồng

Các Đoàn viên Công đoàn lấp đất cho cây

Các Đoàn viên Công đoàn trồng cây

Thủy điện Srêpốk 3