EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Để đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định, Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chỉ đạo việc thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phải đảm bảo chất lượng và tiến độ, chủ động xử lý các bất thường trong vận hành, giảm thiểu sự cố chủ quan do hư hỏng thiết bị gây ra.

Năm 2023, Công ty Nhiệt điện Mông Dương được Tổng Công ty Phát điện 3 giao nhiệm vụ: “Trong 06 tháng mùa khô đạt 04 tỷ kWh và đạt mốc sản lượng điện tích lũy là 50 tỷ kWh vào tháng 8/2023”. Để đảm bảo sản lượng kế hoạch sản xuất điện trong các tháng mùa khô năm 2023, đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã triển khai các giải pháp đảm bảo các điều kiện sản xuất, phấn đấu đạt kế hoạch được giao. Trong đó, giải pháp quản lý kỹ thuật vận hành và công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị hệ thống dây chuyền sản xuất của nhà máy được Công ty quan tâm, chú trọng.

Để đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định, Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chỉ đạo việc thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phải đảm bảo chất lượng và tiến độ, chủ động xử lý các bất thường trong vận hành, giảm thiểu sự cố chủ quan do hư hỏng thiết bị gây ra.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị được Công ty triển khai thường xuyên

Theo đó, các ca vận hành tăng cường kiểm tra thường xuyên các hệ thống thiết bị, cập nhật các khiếm khuyết theo ngày, gửi các Phân xưởng/Phòng Kỹ thuật phối hợp với Công ty EPS để có kế hoạch sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn, chất lượng. Định kỳ hàng tháng, Công ty phối hợp EPS kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị. Đối với các khiếm khuyết chỉ khắc phục được khi dừng lò, máy, Công ty sẽ lập danh sách, kèm phân loại mức độ ưu tiên xử lý.

Các hệ thống thiết bị điện DC, UPS của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương được bảo dưỡng định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của hãng sản xuất và trong các kỳ tiểu tu, trung tu. Công ty phối hợp cùng Công ty EPS tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế vật tư theo khuyến cáo của hãng.

Đối với hệ thống máy phát Diesel dự phòng, để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, sẵn sàng cung cấp điện cho hệ thống tự dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhà máy tiến hành chạy thử, kiểm tra định kỳ mỗi tháng 2 lần. Công tác bảo dưỡng các máy phát điện dự phòng của nhà máy được thực hiện đầy đủ các hạng mục trong các kỳ tiểu tu, trung tu. Trong quá trình vận hành, nhân viên thường xuyên kiểm tra, theo dõi và ghi chép các thông số vận hành, kịp thời phát hiện bất thường để có phương án xử lý, tránh xảy ra sự cố.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã thực hiện đào tạo chéo cho các chức danh để luôn chủ động nhân lực vận hành và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ vận hành viên của Nhà máy. Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình vận hành, quy trình kiểm tra theo thực tế vận hành của hệ thống, thiết bị; cập nhật bổ sung và quy định rõ thời gian thực hiện chuyển đổi định kỳ thiết bị. Công ty cũng luôn chú trọng công tác diễn tập xử lý sự cố, tổ chức diễn tập hàng tháng. Đồng thời, tổ chức trao đổi đánh giá và xây dựng các phương án xử lý các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra sự cố, nhất là sự cố về hệ thống điện, điều khiển.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương