EVNGENCO3 phát động phong trào viết tin, bài, sáng tác thơ, hình ảnh về các hoạt động nổi bật của Tổng Công ty, đơn vị

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần đoàn kết, tuyên truyền sâu rộng hình ảnh, văn hóa, con người EVN/EVNGENCO3 và lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Phát điện 3, Tổng Công ty Phát điện 3 và Công đoàn Tổng Công ty phát động phong trào viết tin, bài, sáng tác thơ, hình ảnh về các hoạt động nổi bật của Tổng Công ty và đơn vị, cụ thể như sau:

- Chủ đề: “GENCO3 Ten Years One Spirit – 10 năm 01 tinh thần”

- Đối tượng tham gia: Các tập thể, cá nhân là người lao động đang công tác tại Cơ quan Tổng Công ty, các đơn vị thành viên, Công ty liên kết.

- Nội dung và hình thức

 + Nội dung

Quá trình hình thành, phát triển và những kết quả nổi bật của Tổng Công ty trong 10 năm (2012 - 2022). Những khó khăn, thách thức mà đơn vị, Tổng Công ty trên một tinh thần vững vàng, cùng nhau vượt qua thử thách để có những thành công trong các lĩnh vực sản xuất điện, đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, dịch vụ sửa chữa…

Chia sẻ những cảm nhận, kỷ niệm, câu chuyện, tình cảm gắn bó trong quá trình công tác của người lao động đối với đơn vị, Tổng Công ty. Trong 10 năm qua, CBCNV của EVNGENCO3 cùng một tinh thần luôn phấn đấu hết mình, chung sức đồng lòng, phát huy hết khả năng, sở trường, cùng chung tay xây dựng ngôi nhà chung EVNGENCO3 vì sự phát triển bền vững.

Tấm gương người tốt việc tốt, việc làm ý nghĩa, nhân ái của CBCNV Tổng Công ty. Những hành động đẹp làm lan tỏa một tinh thần vì cộng đồng, luôn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe, việc làm của người lao động trong Tổng Công ty, gắn liền với sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của Tổng Công ty với cộng đồng, xã hội.

Ca ngợi các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng, đổi mới, phát triển Tổng Công ty, đơn vị; tấm gương đi đầu trong sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, luôn vì một tinh thần nâng cao chất lượng tay nghề, kinh nghiệm, công tác đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp đồng nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, hướng đến sự chuyên nghiệp.

Giới thiệu những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, những hình ảnh đẹp ở cơ quan, đơn vị, nhà máy…

Những đề xuất, kiến nghị để xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững.

+ Hình thức

Bài viết (bài phản ánh, ký sự, truyện ngắn, bài cảm nhận về sự chăm lo cho người lao động của Tổng Công ty…)

Thơ (lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn, vè, thơ tự do…)

Hình ảnh (01 nhóm ảnh có tối thiểu 05 ảnh về nhà máy, phân xưởng, hoạt động trong lao động, sản xuất, sự kiện, chân dung cán bộ, người lao động...)

- Thời gian nhận tác phẩm

+ Đợt 1: Đến hết ngày 24/02/2023.

+ Đợt 2: Từ ngày 01/03 – 10/12/2023. Tổ chức tổng kết, đánh giá, công bố khen thưởng trong Hội nghị Tổng kết năm.

Chi tiết Chỉ thị liên tịch xem tại đây

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn