EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Nội dung trọng tâm trong Quy chế là việc phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu về công tác môi trường giữa Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Thuận; phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật bảo vệ môi trường và xây dựng lực lượng bảo vệ môi trường;

Tiếp tục công tác tuyên tuyền về cổ phần hóa Tổng Công ty, giúp NLĐ hiểu rõ trách nhiệm của mình khi làm việc trong môi trường mới và để NLĐ nhận thức sâu sắc hơn về việc tham gia quản lý doanh nghiệp khi CPH Tổng Công ty, đồng thời tuyên truyền cho NLĐ trong Tổng Công ty hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành quy định của Nhà nước khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN tiến hành xây dựng và triển khai áp dụng thang bảng lương. Trong hai ngày 12 và ngày 13/4/2016, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2016, bao gồm các nội dung: (1) Công tác tuyên truyền; (2) pháp luật về quan hệ lao động; (3) Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; (4) Tổ chức đối thoại trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; (5) Công tác quản lý tiền lương hiện nay của EVN; (6) Dự thảo thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty Phát điện 3; (7) Công tác Cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 3. Trong đó, Hội nghị đã tập trung và đi sâu vào hai nội dung là “Công tác Cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 3” và “Công tác quản lý tiền lương hiện nay của EVN”.

 

Với hơn 60 Cán bộ công đoàn là BCH, UBKT Công đoàn Tổng Công ty,  Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia.

Hội nghị tập huấn được các đồng chí là Ủy viên BCH, cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam; Ủy viên BCH, cán bộ Tổng Công ty Phát điện 3 trực tiếp làm báo cáo viên với các nội dung cơ bản và bám sát với thực tiễn tại các cơ sở trong hệ thống Công đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Sau hai ngày, Hội nghị đã được các cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam truyền đạt dễ hiểu, sâu sát với tình hình thực tế và những kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn; sự tham gia nghiêm túc, nhiệt tình của các cán bộ công đoàn. Đây là cơ sở để củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa các hoạt động công đoàn trong Tổng Công ty. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2016 của Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 đã thành công tốt đẹp.