Bản tin EVN số 12, năm 2020

* Bản tin EVN số 11, năm 2020
* Bản tin EVN số 10, năm 2020 

Bản tin EVN số 12, năm 2020 gồm các nội dung chính

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 30/3/2020 về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19.
- EVN đề xuất chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các bệnh viện điều trị, cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.
- Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn làm việc với Đoàn Thanh niên EVN.
Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Thủ tướng Chính phủ.
Cả nước tiết kiệm 436.000 kWh trong Giờ Trái đất 2020.

Ngoài ra, Bản tin còn có các nội dung về Văn bản - Thực thi, Thông tin quản lý.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn