Bản tin EVN số 10, năm 2020

* Bản tin EVN số 09, năm 2020
* Bản tin EVN số 08, năm 2020 

Bản tin EVN số 10, năm 2020 gồm các nội dung chính

- EVN được Thủ tướng Chính phủ biểu dương về việc triển khai tốt dịch vụ điện trực tuyến.
- EVN và các tổng công ty trong Tập đoàn ủng hộ 3 tỷ đồng để chống dịch Covid-19.
- Thực hiện nghiêm về cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- 4 công trình điện quan trọng được Đảng ủy EVN chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

- EVN ban hành chỉ thị về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2020.

- EVN phối hợp chặt chẽ để di dời hạ tầng đường điện cho thi công dự án cao tốc Bắc - Na
Ngoài ra, Bản tin còn có các nội dung về Thông tin quản lý.

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn