EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Giải pháp truyền dữ liệu cân than Ramsey Micro-Tech 2000 về phòng điều khiển Nhiên liệu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ giám sát công tác trộn than.

Trong thời gian vừa qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phát động phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong CBCNV Công ty. Gần 40 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Công ty, Tổng Công ty Phát điện 3 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận và áp dụng vào công tác sản xuất tại đơn vị. Trong đó, Giải pháp truyền dữ liệu cân than Ramsey Micro-Tech 2000 về phòng điều khiển Nhiên liệu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ giám sát công tác trộn than.

Sơ đồ công nghệ hệ thống truyền dữ liệu cân than Ramsey Micro-Tech 2000

Nếu như trước đây khi chưa áp dụng giải pháp này, việc giám sát các cân than rời rạc và không tập trung, chưa hỗ trợ kịp thời cho việc giám sát và tính toán tỉ lệ trộn than đưa vào lò, gây ảnh hưởng đến việc theo dõi vận hành của từng tuyến băng tải và đảm bảo tính chính xác của tỉ lệ trộn than khi triển khai các giải pháp trộn than, làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành lò hơi. Công nghệ có sẵn chưa đáp ứng được việc hỗ trợ xuất file dữ liệu phục vụ lưu trữ, so sánh, chưa đảm bảo tính dự phòng khi có cân than bị lỗi tín hiệu hoặc hư hỏng. Làm thủ công như vậy rất vất vả, tốn công song vẫn không mấy hiệu quả, các vận hành viên phải kiểm tra các thông số cân than tại bộ phân tích cân than trong ca 02 tiếng 1 lần, trong trường hợp cân than bị sự cố phải cắt cử vận hành viên giám sát tại bộ phân tích cân than để lấy thông số tính toán tỉ lệ trộn.

Từ khi áp dụng Giải pháp truyền dữ liệu cân than Ramsey Micro-Tech 2000 về phòng điều khiển Nhiên liệu, các vận hành viên có thể theo dõi giám sát tập trung các thông số cân than và hỗ trợ quá trình trộn than tại Phòng điều khiển nhiên liệu; hiển thị các chỉ số cân than thông qua dữ liệu thông số và đồ thị tạo điều kiện thuận lợi khi cần so sánh thông số giữa các cân than, xuất file dữ liệu cân than để lưu trữ, đánh giá khi cần thiết. Bên cạnh đó, giải pháp còn đảm bảo tính dự phòng khi có cân than bị lỗi tín hiệu hoặc hư hỏng, đảm bảo cấp than trộn đúng tỉ lệ cho lò hoạt động; phát hiện nhanh khi có cân than bị sự cố hoặc hư hỏng, khắc phục kịp thời sự cố, hư hỏng. Quan trọng hơn, giải pháp này giúp cho việc cung cấp nhiên liệu than vào lò đảm bảo đúng tỉ lệ trộn yêu cầu theo phương án đốt than trộn, giúp cho lò hơi vận hành an toàn và ổn định hơn.

Kho than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Giải pháp truyền dữ liệu cân than Ramsey Micro-Tech 2000 về phòng điều khiển nhiên liệu đã được EVN công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn, được đánh giá cao về mặt về kinh tế lẫn hiệu quả thực tế mang lại. Sáng kiến còn giúp Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân chủ động hơn trong công tác vận hành theo phương án đốt than trộn, chủ động nguồn nhiên liệu, đảm bảo đủ than trong giai đoạn cao điểm mùa khô, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, luôn luôn đổi mới về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại đơn vị, góp phần đảm bảo cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân