EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xin thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

- Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - CTCP;

- Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com