EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

        Tổng Công ty Phát điện 3 công  bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào, cụ thể như sau:  

       Tổng Công ty Phát điện 3 công  bố thông tin về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào, cụ thể như sau:

         1. Nghị quyết về việc thông qua phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 tại CTCP Việt Lào

          2. Tờ trình phê duyệt phương án chuyển nhượng mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 tại CTCP Điện Việt Lào.

          3. Bản công bố thông tin bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3- CTCP tại Công ty CP ĐIện Việt Lào.

         4. Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP sở hữu tại Công ty CP Điện Việt Lào.

         5. Công văn về việc đăng ký mua cổ phần Công ty CP Điện Việt Lào.

         6. Công văn gia hạn thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty CP Điện Việt Lào.

         7. Bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm do Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP sở hữu tại Công ty Cổ phần điện Việt Lào.

          8. Văn bản công bố thông tin kết quả chuyển nhượng quyền mua cổ phần Công ty CP Điện Việt Lào

Tin Công bố thông tin Bất thường khác

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com