EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Sản lượng điện thực hiện tháng 4/2018 của EVNGENCO 3 là 3,187 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 11,846 tỷ kWh, trong đó, các đơn vị HTPH là 10,638 tỷ kWh, đạt 32,22% kế hoạch năm.

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 4/2018
1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 4/2018 của EVNGENCO 3 là 3,187 tỷ kWh. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty là 11,846 tỷ kWh, trong đó, các đơn vị HTPH là 10,638 tỷ kWh, đạt 32,22% kế hoạch năm.

Trong tháng 4/2018, các nhà máy nhiệt điện của Tổng Công ty được huy động cao. Theo đó, so với kế hoạch, trong 4 tháng đầu năm 2018, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt 111% kế hoạch, Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp đạt 142% kế hoạch.

Kết quả SX-KD các đơn vị HTPT lũy kế 4 tháng năm 2018

 

2. Công tác thị trường điện:

Các NMĐ Phú Mỹ (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4), Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Vĩnh Sơn - Sông Hinh tham gia chào giá bình thường.

Các NMĐ Ninh Bình, Bà Rịa, Thủ Đức, Sê San 3A: Tham gia gián tiếp thị trường điện.

3. Công tác đầu tư xây dựng

Tổng Công ty Phát điện 3 tiếp tục thúc đẩy tiến độ thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR, NMNĐ Thái Bình và Thủy điện Thượng Kon Tum. Đặc biệt, ngày 19/4/2018, Bộ Xây dựng đã tổ chức “Gắn biển Công trình chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam cho Công trình NMNĐ Vĩnh Tân 4” ngay khi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành Tổ máy S1 và toàn bộ công trình NMNĐ Vĩnh Tân 4 của Chủ đầu tư. Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã hoàn thành đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch gần 3 tháng.

Các Dự án Điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận, Đắk Lắk tiếp tục được Tổng Công ty quan tâm xúc tiến đầu tư. Riêng với Dự án NMĐ mặt trời Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận), ngày 04/4/2018, Bộ Công Thương đã phê duyệt bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận. 

4. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện nói chung và các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Ninh Bình tiếp tục được đảm bảo. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 vẫn tiếp tục duy trì thường xuyên mở cửa cho chính quyền, người dân đến tham quan, giám sát công tác vận hành sản xuất điện và quản lý môi trường định kỳ 1 tháng/lần. Công tác xử lý tro xỉ của Vĩnh Tân 2 được kiểm soát tốt. 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 05 năm 2018

Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty tháng 5/2018 của Tổng Công ty là 3,257 tỷ kWh , trong đó: Các đơn vị HTPT: 2,892 tỷ kWh, các CTCP: 365 triệu kWh.

Tổng Công ty tiếp tục tập trung ổn định sản xuất các nhà máy nhiệt điện: Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Bà Rịa, Ninh Bình và khai thác cao theo kế hoạch điều tiết và lưu lượng nước về tại các nhà máy thủy điện thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

Công tác môi trường được tiếp tục duy trì và chú trọng với nhiều biện pháp, đặc biệt là tại các NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1. Tiếp tục đôn đốc Công ty Mãi Xanh đẩy nhanh hoàn thiện thử nghiệm để đưa 3 dây chuyền “Nhà máy sản xuất VLXD không nung” vào sản xuất chính thức. Dự kiến trong tháng 5/2018, Công ty Mãi Xanh sẽ có chứng nhận tiêu chuẩn đối với gạch không nung để có thể bán ra thị trường.

Trong tháng 5/2018, Tổng Công ty tập trung cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu, triển khai đồng bộ các công tác về quản trị; đăng ký hoạt động và công tác bàn giao sang công ty cổ phần.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254. 3876927 Fax: 0254. 3876930 

Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư có nhu cầu về thông tin, xin vui lòng liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM 028 36367449 028 36367450 genco3@genco3.evn.vn www.genco3.com