VI

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Ngày 27/3/2024, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có Ông Thiên Thanh Sơn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty, Ông Văng Thanh Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng 130 đại biểu, đại diện cho 360 người lao động tại các Phòng/Phân xưởng.

     Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị Người lao động năm 2024

Hội nghị là dịp để Lãnh đạo và Công đoàn Công ty thông tin đến người lao động (NLĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các chế độ, chính sách liên quan và trả lời, giải quyết kiến nghị của CBCNV Công ty.

        Ông Lê Việt Đức - Phó Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Ông Lê Việt Đức - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, năm 2023 tổng sản lượng điện Công ty đã phát lên lưới điện quốc gia là hơn 7,157 tỷ kWh tăng 5,9% so với năm 2022. Công ty triển khai nhiều giải pháp, cải tiến kỹ thuật, kết quả suất hao nhiệt thực hiện năm 2023 đạt 10.434 kJ/kWh, giảm 95 kJ/kWh so với kế hoạch Tổng Công ty giao. Năm 2023 cũng là năm thứ 3 liên tiếp có tỷ lệ dừng máy sự cố thấp nhất trong các năm, kể từ khi đưa Nhà máy vào vận hành đến nay.

      Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc và Ông Văng Thanh Hùng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Đây là yếu tố then chốt giúp công ty vượt qua những thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mùa khô 2024 và những năm tiếp theo. Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tập trung nỗ lực thực hiện các giải pháp như: đổi mới, sáng tạo trong sản xuất; ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, áp dụng chuyển đổi số, gắn trách nhiệm xã hội vào chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp; đảm bảo sản xuất, cung ứng điện an toàn ổn định, song song với công tác bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công ty tin tưởng, với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ thực hiện thành công công tác đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và góp phần vào sự phát triển chung của Tổng Công ty Phát điện 3 và ngành điện Việt Nam.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân