VI

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Trong các hồ chứa thủy điện do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý vận hành, hồ Buôn Tua Srah là hồ đầu nguồn, có quy mô lớn nhất trên lưu vực sông Srêpốk,với dung tích hữu ích 522,6 triệu m3, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước cho cả bậc thang thủy điện. Vùng hạ du hồ chứa là vùng canh tác nông nghiệp rộng lớn thuộc huyện Lắk và huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

      Hồ chứa và nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm 2024 chịu tác động của hiện tượng El Nino. Theo đó trong thời gian qua, tình hình nắng nóng đã diễn ra trên diện rộng và kéo dài ở Tây Nguyên nói chung và khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông nói riêng, dẫn đến một số nơi xảy ra hạn hán khốc liệt và thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Đối với hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah, kết quả thống kê các tháng đầu năm cho thấy, lưu lượng nước về hồ chứa thấp hơn cùng kỳ năm 2023 và chỉ bằng khoảng 70% so với trung bình nhiều năm.

   Tình trạng các hồ chứa đã cạn nước ở khu vực Tây Nguyên

Trước tình hình khô hạn có thể tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo cấp nước cho vùng hạ du từ hồ chứa Buôn Tua Srah, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tổ chức Hội nghị thảo luận bàn sử dụng nước tiết kiệm và linh hoạt cho cả mùa khô với sự tham dự của các Sở, ngành, UBND các huyện và Công ty khai thác thủy lợi thuộc 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Tổng Công ty Phát điện 3. Khảo sát nhu cầu sử dụng nước tại các trạm bơm cho sản xuất và sinh hoạt dọc sông Krông Nô thuộc các huyện: Lắk, Krông Ana và Krông Nô; Có văn bản đề nghị UBND các huyện xây dựng kế hoạch sử dụng nước chi tiết theo từng thời đoạn cho đến hết mùa khô. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, Công ty kiến nghị cấp trên và A0 khai thác vận hành theo nhu cầu sử dụng nước của vùng hạ du.

       Hội nghị công tác phối hợp điều tiết thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô năm 2024

 Khảo sát thực tế các trạm bơm vùng hạ du

  Thực tế vận hành trong thời gian qua, hồ chứa Buôn Tua Srah vận hành xả nước với lưu lượng hơn 90 m3/s trong khoảng 14-16 giờ/ngày, ứng với lưu lượng trung bình từ 55-60 m3/s, đáp ứng nhu cầu của vùng hạ du và đảm bảo yêu cầu theo Quy trình vận hành Liên hồ chứa. Trong quá trình khai thác, thông tin vận hành hồ chứa (mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng chạy máy...) được công khai rộng rãi trên website (https://buonkuop.vn:2016/PCLB/qve.aspx) để cơ quan chức năng và người dân quan tâm, theo dõi, nhằm sử dụng bơm nước vào ruộng vườn, tưới tiêu hiệu quả.

  Công ty kiến nghị với các địa phương phân công người trực vào ban đêm để bơm nước khi nước về,  đồng thời có giải pháp công trình cho các trạm bơm như nạo vét kênh dẫn nước, hạ giỏ bơm để lấy nước.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác hồ chứa vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất điện vừa đảm bảo điều tiết cấp nước cho hạ du của địa phương cho cả mùa khô năm 2024.