Electric Sector News

Coal-fired power plants and “challenge” of 7000 hours/year operation

To ensure stable power supply for the country, EVN's Chairman of Members’ Council, Mr. Duong Quang Thanh requires that each coal-fired power plant must ensure the operation of more than 7000 hours in 2020, of which over 4000 hours are operated during the dry season.

Read More

Khát vọng Trường Sa. Kỳ 3: Những người bám biển

   Hiện nay, Việt Nam thực thi chủ quyền và đóng giữ 21 đảo, trong đó có 9 đảo nổi và 12 đảo, đá ngầm, với 33 vị trí đóng quân. Các đảo đá ngầm còn được gọi là đảo chìm, không chỉ thể hiện rõ vai trò phên dậu của Tổ quốc giữa trùng dương, mà còn là chỗ dựa cho ngư dân bám biển, mở rộng ngư trường đánh bắt hải sản.
Read More

Khát vọng Trường Sa. Kỳ 4: Trường Sa không xa

Quần đảo Trường Sa của Việt Nam có khoảng 130 đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm với diện tích vùng biển rộng 160.000-180.000 km2. Trên quần đảo Trường Sa, Việt Nam là quốc gia có số đảo có quân và dân sinh sống, xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội nhiều nhất là 21 đảo, đá với 33 điểm đóng giữ.
Read More
 Contact
 028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn