Electric Sector News

MoIT informs power supply situation in the dry season in 2023

The situation on procedures implementation of renewable energy projects have no price yet and the electricity import issue are the topics that received much attention and discussion at the Conference to provide some information on the power supply situation in the past time, organized by the Ministry of Industry and Trade on the afternoon of May 26 in Hanoi.

Read More

EVNCONNECT Digital Ecosystem - an important step for EVN on the digital enterprise roadmap

Vietnam Electricity (EVN) announced the EVNCONNECT Digital Ecosystem - an event marking an important step for EVN on the road to becoming a digital enterprise by 2025. EVNCONNECT consists of 2 component ecosystems: connection and integration with national digital platforms and industries’ digital platforms in the digital economy and internal ecosystem serving operations in EVN.

Read More

Coal-fired power plants and “challenge” of 7000 hours/year operation

To ensure stable power supply for the country, EVN's Chairman of Members’ Council, Mr. Duong Quang Thanh requires that each coal-fired power plant must ensure the operation of more than 7000 hours in 2020, of which over 4000 hours are operated during the dry season.

Read More

Khát vọng Trường Sa. Kỳ 3: Những người bám biển

   Hiện nay, Việt Nam thực thi chủ quyền và đóng giữ 21 đảo, trong đó có 9 đảo nổi và 12 đảo, đá ngầm, với 33 vị trí đóng quân. Các đảo đá ngầm còn được gọi là đảo chìm, không chỉ thể hiện rõ vai trò phên dậu của Tổ quốc giữa trùng dương, mà còn là chỗ dựa cho ngư dân bám biển, mở rộng ngư trường đánh bắt hải sản.
Read More

Khát vọng Trường Sa. Kỳ 4: Trường Sa không xa

Quần đảo Trường Sa của Việt Nam có khoảng 130 đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm với diện tích vùng biển rộng 160.000-180.000 km2. Trên quần đảo Trường Sa, Việt Nam là quốc gia có số đảo có quân và dân sinh sống, xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội nhiều nhất là 21 đảo, đá với 33 điểm đóng giữ.
Read More