EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân quan tâm. Trong lĩnh vực sản xuất điện, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đặt biệt chú trọng vấn đề này, thể hiện qua các thông số luôn được công khai, phục vụ công tác giám sát, theo dõi của cơ quan chức năng cũng như người dân địa phương. 

     Công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân quan tâm. Trong lĩnh vực sản xuất điện, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đặt biệt chú trọng vấn đề này, thể hiện qua các thông số luôn được công khai, phục vụ công tác giám sát, theo dõi của cơ quan chức năng cũng như người dân địa phương.

      Mời xem clip: 

https://www.youtube.com/embed/NaoZHfWaXUk

     Phóng sự đăng trên Fanpage Truyền hình Bình Thuận:

https://www.facebook.com/truyenhinhbinhthuan/videos/605426438458846