EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Sáng 08/05/2019, hơn 50 em sinh viên khoa Tài Nguyên và Môi trường Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai đã đến tham quan, học tập thực tế về công nghệ xử lý nước tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Sáng 08/05/2019, hơn 50 em sinh viên khoa Tài Nguyên và Môi trường Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai đã đến tham quan, học tập thực tế về công nghệ xử lý nước tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Đây là chuyến đi với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với thực tế, tìm hiểu quá trình sử dụng tài nguyên than khoáng sản và quy trình xử lý nước thải tại Nhà máy Nhiệt điện.


Đoàn sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp Phân hiệu Đồng Nai

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, các em sinh viên đã được giới thiệu sơ lược về tổng quan hoạt động sản xuất và quy trình, công nghệ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Tham quan giám sát quá trình nhập than tại cảng than của Vĩnh Tân 2, hướng dẫn, nghiên cứu thực tế, tham gia kiểm soát quá trình vận hành của hệ thống xử lý nước thảicác công tác bảo vệ môi trường mà Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đang thực hiện.


Các em sinh viên đang giám sát trực tiếp các công tác bốc dỡ tại Cảng than Vĩnh Tân 2

        Các buổi tham quan trực tiếp ở Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mang đến trải nghiệm thực tế thú vị, giúp các em sinh viên hiểu rõ thêm về các quy trình hoạt động sản xuất điện, xử lý nước thải và công tác bảo vệ môi trường, nắm bắt tiếp cận các thiết bị hoạt động sản xuất trong dây chuyền công nghệ của Nhà máy Nhiệt điện than.

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân