Tổng Công ty Phát điện 3 tổ chức khóa tập huấn, phổ biến pháp luật “Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và hợp đồng thương mại quốc tế”.

Ngày 29-30/3/2017, Tổng Công ty Phát điện 3 đã tổ chức tập huấn với chuyên đề “Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và hợp đồng thương mại quốc tế”. Khóa tập huấn có sự tham gia trực tiếp của 45 CBCNV tại văn phòng Cơ quan Tổng Công ty và truyền hình trực tuyến qua 07 điểm cầu đến các đơn vị thành viên; với sự hướng dẫn của các giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu trong - ngoài nước và hoạt động thực tế tại các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước.

 

Là đơn vị được chọn tiên phong trong số 3 Tổng Công ty Phát điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để tiến hành cổ phần hóa, việc trang bị cho CBCNV những kiến thức pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp là cần thiết. Nội dung tập huấn nhấn mạnh các vấn đề IPO, niêm yết, chào bán cổ phần, cơ cấu quản lý công ty cổ phần và các chế độ, chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; các nội dung thay đổi sắp tới của dự thảo Nghị định mới về chuyển DNNN thành công ty cổ phần (thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011).

Khóa học đã cung cấp cho học viên kiến thức về INCOTERMS 2010 - những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán đồng thời cũng đã hướng dẫn thêm những kiến thức về hợp đồng thương mại quốc tế, gắn với thực tế tại Tổng Công ty cũng như những lưu ý cần thiết trong giao kết và thực hiện hợp đồng, phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Trong quá trình tham gia khóa học, các học viên đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ với giảng viên, đồng nghiệp về kinh nghiệm, những vướng mắc, phát sinh khi thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế.
Trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo pháp luật bám sát hoạt động của doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho CBCNV, góp phần tạo hành lang an toàn pháp lý, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty.

 

Ban - Pháp chế

Hỗ trợ trực tuyến

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
028 3636 7449
 genco3@genco3.evn.vn