EN

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày

Chuẩn bị cho việc tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh, vào ngày 14/9/2017, Tổng Công ty phát điện 3 phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp quản lý năng lượng (Energy Management Solution J.S.C) đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao kiến thức thị trường điện với chuyên đề “Quản lý Hợp đồng mua bán điện và chào giá trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh” tại văn phòng cơ quan Tổng Công ty.

Chuẩn bị cho việc tham gia thị trường điện bán buôn cạnh tranh, vào ngày 14/9/2017, Tổng Công ty phát điện 3 phối hợp với Công ty cổ phần Giải pháp quản lý năng lượng (Energy Management Solution J.S.C) đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao kiến thức thị trường điện với chuyên đề “Quản lý Hợp đồng mua bán điện và chào giá trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh” tại văn phòng cơ quan Tổng Công ty.

Đây là khóa học được thiết kế dành cho cán bộ quản lý và chuyên viên phụ trách công tác thị trường điện nhằm cung cấp cho các học viên những kiến thức nâng cao về Quản lý hợp đồng mua bán điện và chào giá trên thị trường điện bán buôn như: các dạng hợp đồng; cách thức đàm phán hợp đồng trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh; cách thức chào giá và quản lý rủi ro trong thị trường điện.

Giảng viên đào tạo là Ông Stuart Thorncraft - tư vấn thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam và 30 học viên là cán bộ, chuyên viên các Ban của Tổng Công ty; Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên phụ trách công tác thị trường điện tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Phát điện 3.

      

Học viên đang làm bài tập thực hành trong khóa học

Ông Stuart Thorncraft đã chia sẻ với các học viên những kiến thức, kinh nghiệm của bản thân về thị trường điện bán buôn. Các kiến thức về lý thuyết đã được giảng viên kết hợp với các bài tập thực hành, vận dụng lý thuyết đã học để tính toán, phân tích các trường hợp cụ thể, giúp học viên hiểu sâu hơn về bài giảng. 

Trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng các chương trình đào tạo sát thực với thực tế và phù hợp với lộ trình phát triển của thị trường điện Việt Nam, để các đơn vị tham gia trực tiếp trên thị trường điện đạt được hiệu quả cao hơn, phù hợp với yêu cầu hoạt động của Tổng Công ty.Ban KD-TTĐ